دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی تلاش دارد تا مدیران سازمان ها را به اهمیت شناخت ذهن و فرایندهای ذهنی کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی توجه دهد و مفاهیم روانشناختی نظیر شخصیت، سازه های ذهنی، انگیزش، تقویت رفتار و … بر مدیریت و رهبری سازمان مورد بحث قرار می گیرد. همچنین ابزارهایی برای استخراج ذهنیت کارکنان و مدیریت آن ها برای دستیابی به استراتژی ها معرفی می شود. اهم مطالب دوره در بروشور آمده است.
بروشور رهبری۱

2 thoughts on “دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *