نظریه شخصیت دالرد و میلر

✅ اگر يك رفتار هميشه جواب بدهد كه ديگر يادگيري رخ نخواهد داد، همه انواع يادگيري به شكست وابسته اند. پديده اي كه به آن معضل يادگيري مي گويند(Learning Dilemma)

✅ وظيفه روان درماني به وجود آوردن موقعيتي است كه درمانجو تشويق شود تا افكار تهديد كننده را بدون مجازات تجربه كند، يعني يادگيري زدايي شود (Unlearning)

✅ مفاهيم اصلي نظريه دالرد و ميلر كه البته از نظريه يادگيري هال به امانت گرفته اند:
▪️سايق (Drive)
▪️محرك راهنما (Cue)
◾️پاسخ (Response)
▪️تقويت (Reinforcement)

✅ اگر كودك گرسنه را تنها بگذاريد، احتمالاً در بزرگسالي از تنهايي مي ترسد. و اگر درحالي كه جنب و جوش و فعاليت دارد به او غذا بدهيد، احتمالاً به فردي فعال در بزرگسالي تبديل مي شود.
✅ تعميم اوليه محرك ها بر اساس شباهت فيزيكي و تعميم ثانويه بر اساس نام گذاري و مفهوم پردازي صورت مي پذيرد.
📖 منابع:
١) كتاب روانشناسي شخصيت، دكتر حمزه گنجي و مهدي گنجي
٢)كتاب آسيب شناسي رواني بر اساس DSM-5 ، ترجمه و تاليف مهدي گنجي
٣)كتاب روانشناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان، تاليف دكتر مرتضي پيري
🔴 نظريه شخصيت دالرد و ميلر/ قسمت اول تا سوم
(زمان تقريبي ۳۰ دقيقه)


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *