مکتب خانه روانشناسی و مدیریت

آختلال شخصیت

آختلال شخصیت

✅ چگونه به رويدادها و تجربه هاي زندگي واكنش نشان مي دهيم!؟ شخصيت ✅ تفاوت كاراكتر و شخصيت ✅ تعريف مقدماتي اختلال شخصيت ▶️ اختلال شخصيت / قسمت اول (زمان تفريبي درس گفتار ١٥ دقيقه)

نظریه شخصیت دالرد و میلر

نظریه شخصیت دالرد و میلر

✅ اگر يك رفتار هميشه جواب بدهد كه ديگر يادگيري رخ نخواهد داد، همه انواع يادگيري به شكست وابسته اند. پديده اي كه به آن معضل يادگيري مي گويند(Learning Dilemma) ✅ وظيفه روان درماني به وجود آوردن موقعيتي است كه درمانجو تشويق شود تا افكار تهديد كننده را بدون مجازات تجربه كند، يعني يادگيري زداييRead more about نظریه شخصیت دالرد و میلر[…]

نظریه یارگیری اجتماعی راتر

نظریه یارگیری اجتماعی راتر

✅ نظريه يادگيري اجتماعي ادامه نظريه هاي تقويت است، تاكيد بر كلمه “اجتماعي” بر مبناي اين واقعيت است كه روشهاي رفتاري اساسي، در موقعيت هاي اجتماعي آموخته مي شوند و “وساطت ديگران” در آن ها نقش مهمي دارد. ✅ افراد با منبع كنترل دروني، باور دارند كه مي توانند با كار و تلاش به موفقيتRead more about نظریه یارگیری اجتماعی راتر[…]

نظریه شخصیت والتر میشل

نظریه شخصیت والتر میشل

انسان ها بی صفت هستند!؟ ✅میشل بجای “صفات” ، فرایندهای شناختی – عاطفی( یا احساسی) را عامل تعیین کننده رفتار می داند. ✅انسان ها برخي رفتارهاي مشخصه (پروتوتیپیک) را در موقعیت های مشابه انجام میدهند ولی این رفتارها ثبات میان – موقعیتی ندارند. ✅انسان هاي موفق پاداش هاي بزرگ ولي ديرتر را ترجيح مي دهندRead more about نظریه شخصیت والتر میشل[…]

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی تلاش دارد تا مدیران سازمان ها را به اهمیت شناخت ذهن و فرایندهای ذهنی کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی توجه دهد و مفاهیم روانشناختی نظیر شخصیت، سازه های ذهنی، انگیزش، تقویت رفتار و … بر مدیریت و رهبری سازمان مورد بحث قرار می گیرد. همچنین ابزارهایی برای استخراجRead more about دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی[…]