مکتب خانه روانشناسی و مدیریت

آختلال شخصیت

آختلال شخصیت

✅ چگونه به رويدادها و تجربه هاي زندگي واكنش نشان مي دهيم!؟ شخصيت ✅ تفاوت كاراكتر و شخصيت ✅ تعريف مقدماتي اختلال شخصيت ▶️ اختلال شخصيت / قسمت اول (زمان تفريبي درس گفتار ١٥ دقيقه)

نظریه شخصیت دالرد و میلر

نظریه شخصیت دالرد و میلر

✅ اگر يك رفتار هميشه جواب بدهد كه ديگر يادگيري رخ نخواهد داد، همه انواع يادگيري به شكست وابسته اند. پديده اي كه به آن معضل يادگيري مي گويند(Learning Dilemma) ✅ وظيفه روان درماني به وجود آوردن موقعيتي است كه درمانجو تشويق شود تا افكار تهديد كننده را بدون مجازات تجربه كند، يعني يادگيري زداييRead more about نظریه شخصیت دالرد و میلر[…]

نظریه یارگیری اجتماعی راتر

نظریه یارگیری اجتماعی راتر

✅ نظريه يادگيري اجتماعي ادامه نظريه هاي تقويت است، تاكيد بر كلمه “اجتماعي” بر مبناي اين واقعيت است كه روشهاي رفتاري اساسي، در موقعيت هاي اجتماعي آموخته مي شوند و “وساطت ديگران” در آن ها نقش مهمي دارد. ✅ افراد با منبع كنترل دروني، باور دارند كه مي توانند با كار و تلاش به موفقيتRead more about نظریه یارگیری اجتماعی راتر[…]

نظریه شخصیت والتر میشل

نظریه شخصیت والتر میشل

انسان ها بی صفت هستند!؟ ✅میشل بجای “صفات” ، فرایندهای شناختی – عاطفی( یا احساسی) را عامل تعیین کننده رفتار می داند. ✅انسان ها برخي رفتارهاي مشخصه (پروتوتیپیک) را در موقعیت های مشابه انجام میدهند ولی این رفتارها ثبات میان – موقعیتی ندارند. ✅انسان هاي موفق پاداش هاي بزرگ ولي ديرتر را ترجيح مي دهندRead more about نظریه شخصیت والتر میشل[…]