مکتب خانه روانشناسی و مدیریت

نظریه شخصیت والتر میشل

نظریه شخصیت والتر میشل

انسان ها بی صفت هستند!؟ ✅میشل بجای “صفات” ، فرایندهای شناختی – عاطفی( یا احساسی) را عامل تعیین کننده رفتار می داند. ✅انسان ها برخي رفتارهاي مشخصه (پروتوتیپیک) را در موقعیت های مشابه انجام میدهند ولی این رفتارها ثبات میان – موقعیتی ندارند. ✅انسان هاي موفق پاداش هاي بزرگ ولي ديرتر را ترجيح مي دهندRead more about نظریه شخصیت والتر میشل[…]