مکتب خانه روانشناسی و مدیریت

آختلال شخصیت

آختلال شخصیت

✅ چگونه به رويدادها و تجربه هاي زندگي واكنش نشان مي دهيم!؟ شخصيت ✅ تفاوت كاراكتر و شخصيت ✅ تعريف مقدماتي اختلال شخصيت ▶️ اختلال شخصيت / قسمت اول (زمان تفريبي درس گفتار ١٥ دقيقه)